I. Základní pojmy

 1. Provozovatel: Služba Pizza-einstein.cz Rozvoz je provozována společností HOUSING SERVICE, spol. s r.o., IČ: 25684311, se sídlem, vedená v OR u MS v Praze spisová značka: C 60957,  tel.:+420 257 322 161, e-mail: info@pizza-einstein.cz
 2. Call centrum zajišťuje přijímání Objednávek a zákaznickou podporu na tel. čísle +420 257 322 161 každý den (pondělí – neděle) minimálně od 11:00 do 23:00. Call centrum poskytuje informace ke službě Pizza-einstein.cz Rozvoz, provádí Objednávky, poskytuje informace o Produktech a akcích Provozovatele.
 3. GOPAY je provozovatel platební brány se sídlem v Planá 67, 370 01 České Budějovice, a je poskytovatel služby online platby.
 4. Pizza-einstein.cz Rozvoz znamená službu Provozovatele, která umožňuje Zákazníkům Objednávku, nákup a doručení produktů Pizza-einstein.cz Rozvoz prostřednictvím Webové stránky Pizza-einstein.cz, Call centra. Při vytváření Objednávky bude dostupnost služby Pizza-einstein.cz Rozvoz vždy ověřena.
 5. Kupující je osoba, která využívá službu Pizza-einstein.cz Rozvoz bez Registrace.
 6. Zákazník znamená osobu, která využívá službu Pizza-einstein.cz Rozvoz po registraci na Webové stránce.
 7. Registrace znamená okamžik, kdy se Kupující registruje na Webové stránce a vytvoří Účet Zákazníka. Prostřednictvím tohoto Účtu může vytvářet Objednávky, editovat své údaje a sledovat stav Objednávky.
 8. Registrační údaje jsou údaje povinně poskytnuté v rámci Registrace, to je oslovení, jméno, příjmení, heslo, emailová adresa, adresa, telefonní číslo.
 9. Účet je účet Zákazníka, který provedl Registraci, kde jsou obsaženy údaje Zákazníka a informace o stavu aktuální Objednávky a informace o předchozích Objednávkách.
 10. Objednávka je objednávka Produktů Pizza-einstein.cz Rozvoz prostřednictvím Webové stránky, Účtu na Webové stránce, prostřednictvím Call centra. Předmětem Objednávky mohou být pouze Produkty uvedené v nabídce Pizza-einstein.cz Rozvoz na Webové stránce. Minimální hodnota Objednávky není stanovena a cena dopravy se může lišit dle hodnoty objednávky nebo místa dodání.
 11. Objednávka bez Registrace je vytvoření objednávky bez vytvoření Účtu Zákazníka, prostřednictvím Call centra. Kupující vytvoří Objednávku poskytnutím údajů: oslovení, jméno, příjmení, adresa doručení, email, telefonní číslo.
 12. Webová stránka znamená webovou stránku /rozvoz na doméně www.pizza-einstein.cz, kde lze provést Registraci, Objednávku, upravit Registrační údaje či sdělit další informace.
 13. Transakce znamená vytvoření jakékoli Objednávky a její Platbu.
 14. Platba je zaplacení Objednávky. Platba může být provedena prostřednictvím služby Gopay, v hotovosti u Řidiče pouze v zákonné měně ČR nebo ve stravenkách těchto značek: Chèque Déjeuner, Ticket Restaurant, Sodexo. Žádný další způsob Platby není akceptovatelný.
 15. Řidič je osoba převážející Objednávku z restaurace Provozovatele k Zákazníkovi či Kupujícímu inkasující Platbu pro Provozovatele.
 16. Lokality dostupnosti rozvozů jsou určená Provozovatelem a jsou popsány na webových stránkách. Jiné lokality rozvozu jsou možné, ale pouze po domluvě s operátorem rozvozů na callcentru.
 17. Produkt je zboží uvedené na webové prezentaci www.pizza-einsteincz.cz/rozvoz.
 18. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje při načtení Webové stránky do počítače uživatele (či jiného zařízení s přístupem na web) a které jsou spojená s používáním Webových stránek; tyto soubory umožňují rozpoznat uživatelův webový prohlížeč a zobrazit Webové stránky přizpůsobené jeho preferencím. Cookies obvykle obsahují název Webové stránky, ze které pocházejí, informaci o „životnosti" (tzn. jak dlouho budou uloženy jako platné v zařízení Uživatele) a specifický kód, sestavený zpravidla z náhodně vygenerovaného jedinečného alfanumerického řetězce.

II. Všeobecná ustanovení

 1. Služba Pizza-einstein.cz Rozvoz je dostupná pouze pro určité Lokality.
 2. Seznam Lokalit podléhá změnám, dostupnost Lokality je Kupujícímu či Zákazníkovi sdělena až při vytváření Objednávky.
 3. Pizza-einstein.cz Rozvoz je poskytována pouze fyzickým osobám straším 18 let. Osoby mladší 18 let mohou službu Pizza-einstein.cz Rozvoz využívat se souhlasem zákonného zástupce.

III. Objednávka bez Registrace

 1. Kupující může na Webové stránce, prostřednictvím Call centra, vytvořit Objednávku bez Registrace tím, že sdělí oslovení, jméno, příjmení, město, ulici a číslo popisné a číslo bytu pro doručení Objednávky, telefonní číslo, email, vybrané Produkty a způsob Platby.
 2. Dostupnost Pizza-einstein.cz Rozvoz na zadané adrese je ověřována automaticky při provádění Objednávky. Pokud není adresa v okruhu aktuálních Lokalit, je Kupující automaticky informován o nemožnosti doručení Objednávky.
 3. Objednávka je dokončena po sdělení adresy doručení, seznamu Produktů, souhlasem se Všeobecnými podmínkami a výběrem způsobu Platby.

IV. Registrace

 1. Vyplněním registračního formuláře na Webové stránce, či v Aplikaci je provedena Registrace a vytvořen Účet Zákazníka.
 2. Pro dokončení Registrace je nutné, aby Zákazník potvrdil správnost Registračních údajů kliknutím na odkaz v automaticky zaslané zprávě na email uvedený v Registraci.
 3. Pomocí Účtu je možné vytvářet Objednávky, sledovat stav Objednávek a měnit Registrační údaje Zákazníka.
 4. Registraci může provést pouze osoba starší 18 let.
 5. Registrační údaje jsou užívány pouze pro účely uskutečnění Objednávky.
 6. Uvedl-li Zákazník při Registraci své telefonní číslo, obdrží po provedení Objednávky na toto telefonní číslo potvrzovací krátkou textovou zprávu (tzv. sms).

V. Objednávka s Registrací

 1. Zákazník se po provedení Registrace přihlásí na Webovou stránku, do svého Účtu.
 2. Zákazník zvolí adresu doručení Objednávky ve svém Účtu ze seznamu uložených adres, zvolí Produkt, způsob Platby a potvrdí dokončení Objednávky stisknutím tlačítka „Potvrdit objednávku".
 3. Objednávka je dokončena pokud došlo ke splnění všech výše uvedených kroků.
 4. Dostupnost Pizza-einstein.cz Rozvoz na zadané adrese je ověřována automaticky při provádění Objednávky. Pokud není adresa v okruhu aktuálních Lokalit, je Kupující automaticky informován o nemožnosti doručení Objednávky.
 5. Zákazník má možnost informovat se o alergenech obsažených v Produktech v příslušné záložce na Webové stránce.

VI. Přijetí Objednávky Provozovatelem

 1. Splněním kroků uvedených v článku III. nebo článku V. těchto Všeobecných podmínek je Objednávka přijata Provozovatelem k vyřízení.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo potvrdit platnost a správnost Objednávky telefonicky kontaktováním Zákazníka na telefonním čísle, které poskytl při Registraci, případně Kupujícího pokud je Objednávka vytvářena bez Registrace.

VII. Doručení Objednávky

 1. Objednávka bude doručena na adresu zvolenou Kupujícím či Zákazníkem a to k prvním uzamykatelným dveřím na adrese místa doručení.
 2. Kupující či Zákazník je povinen si Objednávku při převzetí řádně překontrolovat co do počtu a druhu objednaných Produktů.
 3. Pakliže Kupující či Zákazník nezvolil online způsob Platby (Gopay), je povinen uhradit cenu Objednávky Řidiči při předání Objednávky. A to v hotovosti nebo stravenkami.
 4. Součástí Objednávky je i účtenka.
 5. Zákazník či Kupující se může u Řidiče informovat o alergenech obsažených v Produktech.

VIII. Reklamace, stížnosti a odstoupení od smlouvy

 1. Kupující či Zákazník je povinen si Objednávku při převzetí řádně překontrolovat.
 2. Kupující či Zákazník je povinen si při Platbě překontrolovat vrácenou hotovost, na pozdější reklamace nebude brán ohled.
 3. Stížnosti netýkající se obsahu Objednávky a vrácené hotovosti může Kupující či Zákazník zaslat na emailovou adresu info@pizza-einstein.cz či zavolat na tel. č. +420 777 688 804.
 4. Stížnost musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas události, který je předmětem stížnosti, číslo Objednávky, kontakt stěžovatele a stručný popis události.
 5. Kupující či Zákazník nemá nárok na odstoupení od smlouvy po závazném dokončení objednávky za předpokladu řádného dodržení Všeobecných obchodních podmínek Provozovatelem. V opačném případě je nezbytné, aby Kupující či Zákazník podal Stížnost k prošetření.

IX. Call centrum

 1. Call centrum vytváří Objednávky na základě pokynů Kupujícího po zadání údajů potřebných ke vzniku Objednávky bez Registrace, odpovídá na dotazy ohledně Pizza-einstein.cz Rozvoz, informuje Kupujícího o alergenech obsažených v Produktech, řeší stížnosti a informuje Kupujícího o akcích Provozovatele a o Produktech.
 2. Call centrum je dostupné na telefonním čísle: +420 257 322 161 každý den (pondělí – neděle) minimálně od 11:00 do 23:00.

XI. Cookies

 1. Soubory Cookies pomáhají k rychlejšímu a efektivnějšímu prohlížení Webových stránek a přizpůsobují zobrazování Produktů a dalšího obsahu individuálním zájmům a specifickým potřebám uživatele. Soubory Cookies jsou využívány k sestavování anonymních agregovaných statistik, jež umožňují pochopit, jakým způsobem uživatelé Webové stránky používají, a optimalizovat tak jejich strukturu a obsah. Tyto soubory a statistiky neobsahují žádné ztotožňující údaje a jejich prostřednictvím nelze konkrétního uživatele identifikovat.
 2. Provozovatel používá dva typy souborů Cookies – „relační“ a „permanentní“. Relační Cookies jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v uživatelově zařízení do té doby, než se odhlásí z Webové stránky nebo uzavře aplikaci (webový prohlížeč). Naproti tomu permanentní Cookies zůstávají v uživatelově zařízení buď po dobu definovanou v parametrech dané Cookie, nebo dokud je uživatel sám nevymaže.
 3. Informace získané používáním Cookies mohou být shromažďovány pouze za účelem zprostředkování a plnění určitých uživatelských funkcí. Tato data jsou šifrována způsobem, který neumožňuje přístup neoprávněným osobám.
 4. Obecně platí, že aplikace používaná k prohlížení Webových stránek ve výchozím nastavení umožňuje na uživatelově zařízení ukládat soubory Cookies. Tento režim lze změnit buď úplným zablokováním Cookies v nastavení Webového prohlížeče, nebo jejich částečným omezením – uživatel je pak informován pokaždé, kdy jeho zařízení Cookies ukládá. Podrobnější informace o možnostech a způsobech zacházení s Cookies jsou dostupné v nastavení aplikace (webovém prohlížeči).
 5. Omezení používání či úplné zablokování Cookies může ovlivnit průběh některých funkcí, které jsou na Webových stránkách dostupné.

XII. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel je správcem osobních údajů (dále jen „údaje") uvedených při Objednávce či Registraci. Tyto údaje jsou poskytovány za účelem vytvoření a doručení Objednávky a na dobu existence Pizza-einstein.cz Rozvoz, v případě výslovného souhlasu Kupujícího či Zákazníka mohou být uvedené údaje užity k zasílání marketingových sdělení.
 2. V případě využití Platby Gopay budou následující data: jméno příjmení, emailová adresa, telefonií číslo, poskytnuta společnosti Gopay se sídlem v Planá 67, 370 01 České Budějovice.
 3. Provozovatel se zavazuje, že s údaji bude nakládáno v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v aktuálním znění (dále jen „zákon"). Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a s vědomím všech práv Kupujícího či Zákazníka vyplývajících ze zákona včetně práva na přístup k osobním údajům a k jejich opravě a práva odvolat udělený souhlas, a to písemně na adresu sídla Provozovatele (správce).
 4. Osobní údaje poskytnuté v rámci vytváření Objednávky jsou zpracovávány Koordinátorem.

XIII. Odpovědnost, řešení sporů

 1. Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k správnému a stálému fungování Pizza-einstein.cz Rozvoz. Současně si vyhrazuje právo upravit, zrušit, pozastavit či blokovat využití jakékoli části služby Pizza-einstein.cz Rozvoz, a to kdykoli a bez uvedení důvodů. Současně si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoli službu Pizza-einstein.cz Rozvoz ukončit.
 2. Provozovat se zavazuje, že jakákoli změna části služby Pizza-einstein.cz Rozvoz nebude mít vliv na již vytvořené Objednávky.
 3. Všechny změny Pizza-einstein.cz Rozvoz budou včas uveřejněny v těchto Všeobecných podmínkách.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním Pizza-einstein.cz Rozvoz.
 5. Provozovatel současně nenese odpovědnost za škody vzniklé z Pizza-einstein.cz Rozvoz, které vznikly v souvislosti s událostmi, které nebylo možné předvídat ani jim zabránit při vynaložení největšího úsilí (vyšší moc).
 6. Provozovatel se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, aby informace poskytované Kupujícím a Zákazníkům na Webových stránkách a prostřednictvím Call centra byly správné a včasné.
 7. Webové stránky mohou odkazovat na obsah umístěný na jiných webových stránkách. To však neznamená, že je Provozovatel odpovědný za obsah takových webových stránek a se stanovisky tam uvedenými souhlasí.
 8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je systém, který při řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli umožňuje alternativní postup mimo klasickou soudní cestu. V případě nespokojenosti se Zákazník či Zákazník může se svým podnětem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce jako příslušný orgán státního dozoru. Česká obchodní inspekce má k dispozici potřebné informace o alternativním postupu, kterým může Zákazník či Kupující spor řešit. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové adrese České obchodní inspekce: www.coi.cz.

XIV. Závěrečné ustanovení

 1. Provedením Objednávky Kupující či Zákazník prohlašuje, že se s těmito Všeobecnými podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 2. Všechny záležitosti neobsažené v těchto Všeobecných podmínkách budou řešeny příslušnými právními předpisy České republiky.
 3. Tyto Všeobecné podmínky jsou dostupné na www.pizza-einstein.cz. Na žádost Kupujícího či Zákazníka bude Provozovatelem poskytnuta tištěná verzi těchto Všeobecných podmínek.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tyto Všeobecné podmínky. Všechny změny Všeobecných podmínek budou účinné jejich zveřejněním v Aplikaci a na www.pizza-einstein.cz.
 5. Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné dnem 1. 1. 2019